Bryn borettslag 1 på Rykkinn

bjørnebærstien bryn1 borettslag

Styret jobber med ny hjemmeside som vi regner med vil være på plass til sommeren. Denne siden vil derfor ikke lenger oppdateres.

Vaktmester Bjørn Henning Johannesen har tlf.nr. 913 89 600. Arbeidstid er fortrinnsvis kl. 7-15.30 man.-tors. Fre. kl. 7-13. Send email til kontor@bryn1.no og du kommer direkte til vaktmester. Har du ikke email, legg brev i postkassen utenfor kontoret/styrerommet.

Det skal ikke vaskes med vaskemaskin etter kl. 22 på kvelden. Det er noen som ikke tar hensyn til dette. Dette står i våre husordensregler. Vis hensyn til naboene dine.


Generalforsamling 2021 er foreløpig satt til 30. april - 5. mai. Innkalling vil komme snart med korrekte datoer.


Balkongprosjektet går nå mot slutten. Alle balkonger er ferdig. Det gjenstår markiser, planering og reparasjoner på området. Grensene er stengt, så vi vet ikke helt når noe kommer til å skje.

Balkongrehabiliteringen - fremdrift
På grunn av Coronaviruset har Balco hatt problemer med å få inn sine ansatte til Norge. De har derfor gått på "halv maskin" noen uker, men er etter påske i gang med åtte arbeidere. Ett lag arbeider for å få ferdig den første blokken, ett lag har begynt på neste blokk, altså Bj.stien 26 - 32. Fremdriften er som forventet. Det har vært noen utfordringer (forventet) som har dukket opp i den første blokken som har blitt løst underveis, slik at de resterende blokkene vil gå mye raskere. 

Vi får ingen fremdriftsplan fra Balco pga. Coronaviruset, fordi planene deres plutselig kan endres drastisk. Virkeligheten i dag, behøver ikke å være virkeligheten i morgen. Hoster én arbeider, må alle de andre i karantene. De har imidlertid gjort alt for å skille arbeiderne, bl.a. med to spisebrakker og utstyrsbrakker. Det går to lag og disse unngår å jobbe sammen for å minimere smitte. 

Det som imidlertid er bestemt nå, er at blokk 9 (nr. 23 - 279 vil være den første de starter på i bakre rad. Blokken vil få beskjed om når den skal klargjøres.
Alle balkongmøbler og griller vil kunne settes i container som er innleid for dette formål. Blomsterpotter o.a. småtteri må man ta vare på selv i denne tiden. Gulv som er lagt på eksisterende balkongdekke, må fjernes av den enkelte. Går ikke det, vil Balco fjerne det på regning til den enkelte andelseier. Det kan være lurt å forberede disse tingene, selv om det kan være en stund til Balco begynner på din blokk.
Skrevet 20. april 2020

Blokk 9 vil få fjernet alle balkongdekker før Balco tar sommerferie 15. juli. Blokken vil derfor være uten balkonger i de ukene ferien deres varer og det vil ikke foregå arbeid før de er tilbake i august. De må fjerne dekket før ferien for at lagene skal ha arbeid, når de er tilbake. Det er en underleverandør som fjerner dekkene. 
Skrevet 9. mai 2020 

Styret og våre folk i ABBL har byggemøte med Balco hver 14. dag. Da kommer vi gjerne med ny informasjon til beboere, hvis det er noen ny informasjon å komme med. Så har ABBL (på vegne av borettslaget) befaringer flere ganger i uken i tillegg til et sikkerhetsmøte hver uke, så Balcos folk og arbeidet de gjør, følges opp hele tiden. Styret er med på alle møter så langt det er mulig.

Arbeiderne er på plass kl. 7 om morgenen og gir seg ikke før kl. 18 om kvelden. Lørdager jobber de fra 10 - 14. Dette har de gjort siden de startet. Balco konsentrerer seg om å få ferdig nr. 18 -24. Det er ikke slik at alle arbeiderne jobber med de samme tingene. Arbeiderne er spesialister i hver sine oppgaver og de kan derfor ikke jobbe om hverandre. Dette gjør at arbeidet går mye fortere enn om alle skulle ha kunnet alt. Arbeidet i den første blokken er i sluttfasen. Uheldigvis har en av arbeiderne skadet seg og er derfor ikke på jobb noen dager fremover. 

Det er en del spesialarbeid som skal utføres av Balcos underleverandører. I slike faser er det ikke sikkert at Balcos arbeidere kan jobbe på blokken. Da gjør de annet arbeid andre steder på prosjektet. Det er derfor det alltid vil være flere blokker som er påbegynt, bortsett fra da den første blokken startet opp og når den siste står for tur. Før Coronakrisen skulle prosjektet være ferdig i løpet av 2020. Nå er det ingen som vet noe sikkert og vi tar en dag og en uke av gangen. 

Det Balco gjør pga. Coronakrisen, er å få inn folk som har lov til å reise ut av sitt land til Norge, setter dem i karantene i 14 dager og håper at de holder seg friske, slik at de kan jobbe på prosjektet vårt. Foreløpig vet de ikke om det kan komme flere, men vi krysser fingrene og håper det beste. Selvfølgelig jobber Balco med det for øyet å holde prosjektet i gang slik de hadde planlagt. Til nå har de altså klart det sånn omtrentlig med at de ligger litt etter på første blokk og en uke før på neste blokk. Det er enorme summer Balco taper som følge av Cronatiltak i Norge og andre land, men de gjør selvfølgelig det de kan for å holde tempoet oppe.

Vi regner med at folk forstår at man i disse Coronatider har enorme utfordringer med å få gjort arbeidet man skal til planlagte tider.                                                                                                                                                            Skrevet 24. april 2020


Nedgraving av avfallscontainere 
Avfallsplassen vår er nå ferdig. Alle har fått utdelt én grønn kurv til matavfall samt to ruller med grønne poser. Hvis det er noen som ikke har tatt sin og det ikke er flere igjen i oppgangen, må de si fra til styret. Det skal ikke brukes vanlige bæreposer eller andre poser til matavfallet.
Alle har fått utdelt kodebrikke til avfallscontainerne. Den skal bare legges på henvist rute på toppen av containeren, så låser lokket seg opp. Det låser seg automatisk igjen etterpå, så søppel må ikke være imellom lokket og beholderen på toppen. Er papp- og papircontainerne fulle, må pappen tas med hjem igjen. Det tømmes hver 14. dag. Det koster i underkant av 2500 kr å tømme én container ekstra per gang, så dette må vi prøve å unngå. La ikke bekjente o.a. som ikke bor i borettslaget, kaste søppel hos oss.
Skrevet 20. april 2020

Parkeringskort til permanente biler på P-plassen
Det er nå delt ut to kort til hver husstand for biler som parkerer permanent på parkeringsplassen vår. Disse skal man skrive sitt telefonnummer på, slik at vaktmester kan komme i kontakt med deg om det er behov. Man trenger ikke å gi gjester et slikt kort om de ikke skal stå der en uke eller mer. Vi har gjort dette av to grunner. Den ene er at vi nå har fått avstengt store deler av P-plassen pga. våre prosjekter. Det andre ar at vi har hatt et problem med at andre som ikke hører hjemme hos oss, bruker plassen. Det vil med dette kortet bli enklere for vaktmesteren å følge med på at det ikke står uvedkommende biler der. Slike biler blir tauet bort.
Kortene skal ikke lånes ut til naboen eller gis bort til noen. Det hører to kort til hver husstand. Trenger man flere, ta kontakt med vaktmester eller styret, så får dere det.
Det er ikke tillatt med biler uten skilt på plassen vår. Disse vil bli tauet bort omgående.
Skrevet 17. januar 2020

Hensetting av søppel og kamaraovervåking utenfor traktorgarasjen

Borettslaget har problemer med at folk setter igjen avfall som komfyrer, vaskemaskiner, kjøleskap, frysere, store møbler som sofaer o.l utenfor traktorgarasjen vår.

Det blir ofte også kastet ting i containeren som jord, malingsspann, gipsplater o.a. som ikke hører hjemme der.

Vi ber folk kjøre slikt vekk selv. Dette har vaktmesteren ikke kapasitet til og han skal ikke brukes til slikt. Husk at alt vaktmesteren gjør, vil gå ut over våre felleskostnader. Bruker han tid på slik, blir kanskje resultatet at vi må leie inn vikar for å avhjelpe vaktmesteren og dette er dyrt.

Når slikt avfall blir satt igjen, vil vaktmesteren så langt han klarer, levere disse tingene tilbake til eier. Er ikke dette mulig, vil vedkommende bli fakturert av borettslaget.

Det er kameraovervåking foran hele traktorgarasjen. Vaktmesteren ser hvem som har satt fra seg ting på plassen og tar kontakt med vedkommende.

Vi ber beboere om å kontakte styret eller vaktmester med en gang, hvis de ser noen sette fra seg slikt på plassen, slik at vi kan få stoppet det umiddelbart.

Skrevet 22. april 2020

Parkering i stien og utenfor inngangene

Det er ikke lov å parkere utenfor inngangene våre eller i stien. Bilene vil være i veien for eventuelle syke- og brannbiler eller annen viktig, påtvungen transport. Det er lov å kjøre inn for og lesse av tungt eller pakke bilen til ferier, men påse at alt står klart av bagasje, slik at man bruker minst mulig tid på dette. Biler som blir stående over lengre tid eller gjentagende ganger, vil bli tauet bort for eiers regning. Dette er omtalt i Husordensreglene. Vi har i det siste hatt et problem med at folk kjører inn og står om kvelden/over natten foran inngangen. Styret og vaktmester har tilgang til eierregisteret og sjekker opp dette ved behov. Påse at dine gjester parkerer på vår gjesteparkeringsplass og at du selv parkerer i garasjen.
Det er satt opp skilt nede ved bommen i Bryn II med opplysninger om borttauing av biler i stien, hvis de står for lenge parkert eller stadig parkerer utenfor oppgangen. Borttauing skjer uten varsel.
Skrevet 20. april 2020

Viktig for alle angående påkjørsler på veggene i garasjene:
Det må straks gis beskjed til styret, hvis man er uheldig og kjører på veggen i garasjeanlegget. Hvis dette gjøres, må Consolvo sjekke om det katodiske anlegget er skadet og eventuelt reparere. Dette vil ikke koste den enkelte beboer noe. 
Det er heller ikke lenger lov å skru opp noe i veggene. Dekk må legges på gulvet til oppbevaring. Det oppfordres til alle å legge dekkene forsiktig mot veggen så det katodiske anlegget ikke blir skadet. Det katodiske anlegget er merket med ett lite, rødt lyn. 
 
 
Hunder i borettslaget
Eiere av hunder i borettslaget SKAL lufte hunden sin i bånd. Det er IKKE lov å la hundene løpe fritt på området vårt. Dette strider mot Husordensreglene. Påse at hunden din ikke blir stående å bjeffe i leiligheten når du er borte. Dette kan være veldig sjenerende for naboene.
Skrevet 18. mai 2018 Oppbevaring av ting i trappeoppganger                                                                                   Det er ikke tillatt å oppbevare annet enn barnevogner og HC-hjelpemidler i trappeoppgangene. Mange har plassert skostativ, sykler, barneleker, akebrett etc. i trappeoppgangene. Dette er ikke tillatt og må fjernes omgående. Det skal være fri passasje inn til alle leiligheter i tilfellet brann, så ingen ting må plasseres utenfor dørene, selv om man syns det er greit utenfor egen dør. Husk at hvis det brenner, skal brannvesenets røykdykkere kunne komme fram i mørket og gjennom røyk/brann. Det kan stå mellom liv og død, hvis noe er i veien for dørene og passasjen.

Vi har fått tilbakemelding fra brannvesenet at det ikke er lov å oppbevare noe i trappeoppganger pga. brannfaren. Det vil si at barnevogner o.a. ikke må stå i trappeoppgangen i det hele tatt. Styret vil jobbe med informasjon om dette til alle etter hvert.                                                                                                                                                         Skrevet 18. mai 2018


Dørskilt                                                                                                                                                                Dørskilt skal skrus opp ved siden av/over ringeklokken. Alle er pliktige til å ha dørskilt.


Oppbevaring av ting i garasjen                                                                                                                                Det er ikke lov å oppbevare annet enn dekk til bilen din på din parkeringsplass. Det er heller ikke meningen at det skal stå fire sett dekk på én plass. Har du så mange biler, må du sette dekkene på dekkehotell el.l.

Blokkansvarlige:

 
Styret jobber med ny hjemmeside som vi regner med vil være på plass før sommeren

OBS: Styret svarer ikke på uregistrerte telefoner.  
 
Kontaktinfo til styret:
Send e-mail til post@bryn1.no
Vaktmestertlf.: 91389600
Kl. 07-15.30 man-tors., fre. 07-13.

Vaktmesteremail:
Ta kontakt på kontor@bryn1.no

Ta kontakt med vaktmester eller styret hvis du har problemer av noe slag.

Kontakt til styret:

Trenger du å snakke med noen, kontakt blokkansvarlige. Se telefonnummere på Kontaktsiden.
Skrevet 23. januar 2017
 
Styret har satt opp en sort postkasse utenfor styrerommet ved nedgangen til bodene. Denne kan brukes til beskjeder til styret, hvis du ikke får sendt email.
 
Det sittende styret jobber for borettslaget og etterstreber til enhver tid å utføre arbeidet til det absolutt beste for borettslaget.
Dette gjelder både økonomi, oppgaver som utføres og den enkelte andelseier og beboer. 
 

Garasjeportåpnere:
Portåpnerne koster for tiden 
kr 700. Prisen på disse justeres opp og ned etter som euroen går opp eller ned ved innkjøp. Dette er noe styret ikke kan regulere. Vi selger alltid portåpnere til innkjøpspris. Det må betales cash.
 
Hvis du bytter batteri, kan det være at den slutter å fungere. Kontakt oss og vi programmerer den på nytt.
 
Portåpner kan kjøpes av vaktmester på dagtid eller styret på kveldstid.
Skrevet 10. august 2018
Ny pris 15. mars 2019 
Pris justeres etter EUR-kurs

Branngardiner i garasjene     

Styret presiserer at det ikke må røykes i garasjene, da branngardinene går ned og vil stenge en del biler og folk inne. Dessuten er det farlig. 

HMS                                      Styret arbeider kontinuerlig med HMS.

Parabolantenner             Parabolantenner skal ikke stikke mer enn 1/3 over kanten på balkongfronten.