Bryn borettslag 1 på Rykkinn

bjørnebærstien bryn1 borettslag

Vaktmester Bjørn Henning Johannesen har tlf.nr. 913 89 600. Arbeidstid er fortrinnsvis kl. 7-15.30 man.-tors. Fre. kl. 7-13. Send email til kontor@bryn12.no og du kommer direkte til vaktmester. Har du ikke email, legg brev i postkassen utenfor kontoret/styrerommet.

Generalforsamling er satt til 7. mai kl. 18.

Balkongrehabiliteringen
Fem tilbydere meldte sin interesse og har vært på befaring hos oss. Vi venter inn tilbud i løpet av mars fra alle sammen. Deretter skal alle tilbudene vurderes opp mot hverandre og vi skal velge hvem som skal få anslaget. Balkongdørene på 1- og 2-romsleilighetene blir først satt inn etter at balkongene er på plass hos disse.
Skrevet 20. februar 2019

Kameraovervåking utenfor traktorgarasjen
Det er satt opp kamera utenfor containeren vår for å overvåke hensetting av søppel på vår eiendom som komfyrer, kjøleskap, vaskemaskiner o.l. Vaktmesteren har en stor jobb med å fjerne slikt søppel fra vår eiendom. Dette er ikke en oppgave for vaktmesteren og det er absolutt ikke et arbeid han kan utføre alene, etter HMS-reglement. Blir dette gjort, vil faktura for fjerning sendes vedkommende uten varsel.

Vi ber om at ingen setter fra seg kjøleskap, frysere, komfyrer o.l. ved vår husholdningscontainer. Dette er gratis å levere for privatpersoner hos Elkjøp, Lefdal o.l. Containere står permanent utenfor butikkene.
Det er dyrt for borettslaget å få fjernet slikt og det er IKKE jobben til vaktmesteren vår.
Sett heller ikke søppel utenfor containerne på P-plassen. Dette er hverken kommunens eller vaktmesterens jobb å fjerne.
Husk at vi alle er medeiere i borettslaget og alt som må gjøres, koster penger på et eller annet vis og vil bli lagt til felleskostnaden.

Vindusutskifting

Vinduene til blokk nr. 18  - 24 er nå satt i bestilling.
Skrevet 22. august 2018


Utskifting av vinduer  
Styret har skrevet kontrakt med vindusfirmaet Vindu Entreprenøren AS.

Firmaet har vurdert hvor de skal begynne og valget har falt på partallsiden, da det er mest problematisk å utføre vindusskift på nedsiden av blokkene vinterstid. De vil først måle opp alle vinduer i alle leiligheter. Arbeidet med dette starter 6. august i nr. 18 - 24. Det vil ta cirka en halv dag å måle alt. Det vil bli hengt opp fremdriftsplan for utskifting i alle oppganger og når de vet de kan begynne i akkurat din leilighet, vil du få beskjed minst to dager i forveien.I 2-romsleilighetene vil man ikke skifte til skyvedør før balkongen er på plass. De andre vinduene vil bli skiftet sammen med resten. 

Igangsettelse av prosjektet er nå godkjent av kommunen og bestillinger av vinduer gjøres fortløpende etter som prosjektet skrider frem.

Skrevet 10. august 2018

Vindusutskifting i borettslaget starter i begynnelsen/midten av september og starter i nr. 18

Arbeidet med utskifting starter i begynnelsen av september. Kommunen har plutselig lagt strengere krav for å godkjenne skyvedører. Selv om det er beskrevet i rammesøknaden og tegnet inn på alle tegninger og dette er godkjent, måtte vi derfor søke om ekstra igangsettelse for dette arbeidet, men håper at det blir godkjent raskt, slik at arbeidet ikke blir vesentlig utsatt. Nærmere beskjed vil bli gitt, når alt er på plass i så måte.                        

Skrevet 25. juli 2018

Vindusutskiftingen er nå i full gang. Prøveleiligheten i nr. 24 er ferdig. Likeså prøveleiligheten i nr. 18. Vi har nå funnet ut av de fleste justeringer og det videre arbeidet bør gå greit uten de store problemene. Vi har også funnet ut at noe av den gamle veggen mot balkongen skal stå igjen, da de fleste har satt opp gardinbrett el.l. på den, så for å unngå skader eller merker på sideveggene, vil dette være det beste. Veggene vil allikevel bli som tenkt i tykkelse og isolasjon. 

Vi jobber også med å finne den mest hensiktsmessige varmekilden for skyvedørsveggen, slik at dette kan bli montert på fortløpende. 

Styret er meget fornøyd med de første vinduene som har kommet på plass. Arbeidet utføres meget pent og med høy kvalitet.

Skrevet 18. oktober 2018


Det blir satt opp en varmelist under det ene vinduet. Denne er i matt, sølvfarget utførelse. Den vil ta kulderaset fra vinduet.


Det holdes nå på med vindusutskifting i blokken nr. 45-51. Alle balkongvinduene er heist på plass nedover i stien og arbeidet skrider raskt fremover. Det antas å være ferdig i begynnelsen av april med alle de store leilighetene og de små vinduene på 2-romsleiligheten.

Skrevet 19. februar 2019


Elektrikerarbeid
Alle som står for tur av utskifting, vil få besøk av elektriker i forkant for å løsne Canal Digitals kabel etc.

I forbindelse med at de store leilighetene vil få fjernet hele veggen mot balkongen, må elektriske installasjoner som går gjennom veggen og er montert på denne på utsiden fjernes.


Alt av fastmontert utstyr på balkongen må fjernes, slik at arbeiderne får god arbeidsplass og rom for å sette inn vinduene/veggen. Gjøres ikke dette, vil alt bli fjernet uten hensyn til om det kan brukes igjen senere. Beboer vil bli fakturert for dette arbeidet.


Styret minner samtidig på at det ikke er lov å fastmontere noe på veggene på balkongen, se våre vedtekter om dette. Vi har observert at noen har satt opp skap som dekker hele veggen. Dette må uansett fjernes og kan ikke settes opp igjen. Det er heller ikke lov å ha noe som går over balkongkanten.

Skrevet 20. juni 2018


Vindu Entreprenøren AS heiser i disse dager på plass vi duer i oppgangene 36-40 og 39-51. 

Arbeidet går etter fremdriftsplanen.

Ø.Wiig skal inn i alle leiligheter å montere varmelist på det ene balkongvinduet. Elektrikerne tar selv kontakt med beboere om tidspunkt de kommer. Alle skal ha en slik list montert, og listen vil høre til leiligheten.

Skrevet 3. januar 2019Siste ang. vinduer:

Arbeidet skrider nå raskt framover. Det går tre lag på vinduene fra til alle er ferdig skiftet. Det går også tre elektrikere, slik at dette arbeidet ikke sinker vundusarbeidet.

Bruk av vaskemaskin:                                                                                                              Det skal ikke vaskes med vaskemaskin etter kl. 22 på kvelden. Det er noen som ikke tar hensyn til dette. Dette står i våre husordensregler. Vis hensyn til naboene dine!

Generalforsamling ble avholdt 3. mai 2018
Forslaget til vedtak om å stoppe utbygging av balkonger ble ikke vedtatt.

Byggesøknaden er godkjent for alle blokkene i borettslaget.
Dvs. at vedtaket gjort på Ekstraordinær generalforsamling 16. februar 2017 med 2/3 flertall vil bli gjennomført. Det dreier seg om utbygging av balkonger for alle leiligheter som i dag ikke har, samt tilbygg på alle eksisterende balkonger, alle med 1,5 m dybde.
Norconsult er ferdig med å lage spesifikasjoner på våre balkonger, både eksisterende og de nye. ABBL skal nå lage anbudsspesifikasjon som skal sendes ut til flere tilbydere.                          
Skrevet 9. mai 2018


Søppel i søppelsjaktene                                                                                                           Pakk søppel inn i to poser og klem ut luften. Bleier fulle av avføring skal IKKE kastes uinnpakket i sjaktene! Dette er noe ordentlig griseri. Ei heller skal mat kastes uinnpakket i sjakten. Tenk på vaktmesteren som skal ordne med dette avfallet. Dette er hans arbeidshverdag! Kast heller ikke glass eller metall i søppelsjaktene. Dette har vi egne containere til ved den store P-plassen. Det samme gjelder, plast, papp og papir. Gamle pc'er, smålamper og små el-artikler etc., kan kastes i eget avfallsbur som står ved siden av den blå avfallscontaineren vår. 
 
Parkering i stien og utenfor inngangene
Det er ikke lov å parkere utenfor inngangene våre eller i stien. Bilene vil være i veien for eventuelle syke- og brannbiler eller annen viktig, påtvungen transport. Det er lov å kjøre inn for og lesse av tungt eller pakke bilen til ferier, men påse at alt står klart av bagasje, slik at man bruker minst mulig tid på dette. Biler som blir stående over lengre tid eller gjentagende ganger, vil bli tauet bort for eiers regning. Dette er omtalt i Husordensreglene. Vi har i det siste hatt et problem med at folk kjører inn og står om kvelden/over natten foran inngangen. Styret og vaktmester har tilgang til eierregisteret og sjekker opp dette ved behov. Påse at dine gjester parkerer på vår gjesteparkeringsplass og at du selv parkerer i garasjen.

Avfallscontainere - nedgravd løsning
Plan- og bygningsetaten har ennå ikke fordelt saken vår til en saksbehandler. De har ikke nok ressurser til å behandle alle saker de får inn, dette pga. sykdom og liten bemanning generelt. 
Skrevet 18. oktober 2018

Avfallscontainere
Styret skal ha møte med ABBL ang. nye avfallscontainere for å bestemme leverandør. Saken ligger i kommuen til godkjenning.
Skrevet 18. mai 2018
Styret skal i dag ha møte med leverandør som er bestemt for å avklare detaljer. Vi vil også begynne på planleggingen av containere for papp, papir, plast, metall og glass.
Skrevet 20. juni
Vi har ennå ikke fått godkjent avfallscontainere til borettslaget. Vi har fått beskjed om at POB har så mye å gjøre at saksbehandler ennå ikke har fått tildelt saken. Samtidig har vi fått avslag på dispensasjon fra avstanden til kabler/vannledninger i Bjørnebærstien. Vi har helle Rikke fått forlenget dispensasjonen for å fortsette med komprimert søppel. Styret vet per dags dato ikke hva som vil skje med alt dette. Vår saksbehandler i ABBL får intet svar fra kommunen. 
Skrevet 21. september 2018
Det er fortsatt intet nytt om saken vår i kommunen.
Skrevet 3. januar 2019

Blomsterkasser                         
De som har blomsterkasser hengende på utsiden av balkongfronten, må fjerne disse. De skal enten monteres på toppen eller på innsiden av fronten.
Det er kun de som bor i underetasjen på partallsiden eller 1. etasje på oddetallsiden som har tillatelse til å henge på utsiden.Påse at vanning ikke renner ned til naboen under og ødelegger markiser el.l.

Viktig for alle angående påkjørsler på veggene i garasjene:
Det må straks gis beskjed til styret, hvis man er uheldig og kjører på veggen i garasjeanlegget. Hvis dette gjøres, må Consolvo sjekke om det katodiske anlegget er skadet og eventuelt reparere. Dette vil ikke koste den enkelte beboer noe. 
Det er heller ikke lenger lov å skru opp noe i veggene. Dekk må legges på gulvet til oppbevaring. Det oppfordres til alle å legge dekkene forsiktig mot veggen så det katodiske anlegget ikke blir skadet. Det katodiske anlegget er merket med ett lite, rødt lyn. 
 
 
Hunder i borettslaget
Eiere av hunder i borettslaget SKAL lufte hunden sin i bånd. Det er IKKE lov å la hundene løpe fritt på området vårt. Dette strider mot Husordensreglene. Påse at hunden din ikke blir stående å bjeffe i leiligheten når du er borte. Dette kan være veldig sjenerende for naboene.
Skrevet 18. mai 2018 


Vær med å hjelpe oss selv med å holde husleien nede. Ikke sett igjen ting som du selv skal kaste på ISI (f.eks. trevirke, møbler, bildekk, bilbatterier, hvitevarer, materialer, gips, malingspann). Vaktmesteren koster i forbruk av tid. Dette kan føre til både overtid og innleie av vikarer på andre oppgaver, noe som igjen må legges på husleien vår.

Søppel i containeren kan kastes når som helst og alle bruker oppgangsnøkkel til dette.                                    Skrevet 11. oktober 2017


Oppbevaring av ting i trappeoppganger                                                                                   Det er ikke tillatt å oppbevare annet enn barnevogner og HC-hjelpemidler i trappeoppgangene. Mange har plassert skostativ, sykler, barneleker, akebrett etc. i trappeoppgangene. Dette er ikke tillatt og må fjernes omgående. Det skal være fri passasje inn til alle leiligheter i tilfellet brann, så ingen ting må plasseres utenfor dørene, selv om man syns det er greit utenfor egen dør. Husk at hvis det brenner, skal brannvesenets røykdykkere kunne komme fram i mørket og gjennom røyk/brann. Det kan stå mellom liv og død, hvis noe er i veien for dørene og passasjen.

Vi har fått tilbakemelding fra brannvesenet at det ikke er lov å oppbevare noe i trappeoppganger pga. brannfaren. Det vil si at barnevogner o.a. ikke må stå i trappeoppgangen i det hele tatt. Styret vil jobbe med informasjon om dette til alle etter hvert.                                                                                                                                                         Skrevet 18. mai 2018


Dørskilt                                                                                                                                                                Dørskilt skal skrus opp ved siden av/over ringeklokken. Alle er pliktige til å ha dørskilt.


Oppbevaring av ting i garasjen                                                                                                                                Det er ikke lov å oppbevare annet enn dekk til bilen din på din parkeringsplass. Det er heller ikke meningen at det skal stå fire sett dekk på én plass. Har du så mange biler, må du sette dekkene på dekkehotell el.l.

Blokkansvarlige:

 

OBS: Styret svarer ikke på uregistrerte telefoner.  
 
Kontaktinfo til styret:
Send e-mail til post@bryn1.no
Vaktmestertlf.: 91389600
Kl. 07-15.30 man-tors., fre. 07-13.

Vaktmesteremail:
Ta kontakt på kontor@bryn1.no

Ta kontakt med vaktmester eller styret hvis du har problemer av noe slag.

Kontakt til styret:

Trenger du å snakke med noen, kontakt blokkansvarlige. Se telefonnummere på Kontaktsiden.
Skrevet 23. januar 2017
 
Styret har satt opp en sort postkasse utenfor styrerommet ved nedgangen til bodene. Denne kan brukes til beskjeder til styret, hvis du ikke får sendt email.
 
Det sittende styret jobber for borettslaget og etterstreber til enhver tid å utføre arbeidet til det absolutt beste for borettslaget.
Dette gjelder både økonomi, oppgaver som utføres og den enkelte andelseier og beboer. 
 
Siste nytt og viktige saker:

Balkongrehabiliteringen:
Vi har nå fått inn tilbud på balkong-rehabilitering.Det er kun levert to tilbud. Disse tilbudene er levert fra firmaer som kun driver med balkongpåbygging og rehabilitering. Prosjektet vårt er såpass stort at det er vanskelig for en del entreprenører å ta jobben. Styret ønsker ikke å be om tilbud fra de store aktørene som SKANSKA etc., da disse vil bli alt for dyre. En del av de store tar heller ikke på seg prosjekter under 100 mill. kroner. Tilbudene vi har fått er mindre enn man først antok at dette ville koste. Våre saksbehandlere i ABBL skal sammenlikne tilbudene i nær fremtid. Så vil de gi oss en oversikt over det vi har fått på en slik måte at de er sammenliknbare. Deretter skal vi ta stilling til hvem vi skal velge.
Skrevet 15. mars 2019

Nedgravde søppelcontainere i stien er ikke godkjent av Vann- og avløp i kommunen. Det er kun ved nr. 40 at vi får lov å grave ned containere. Styret jobber med å finne nye løsninger.

Generalforsamlingsmøtet er satt til 7. mai. Hold av datoen.
Det er på valg to styremedlemmer og alle fire varamedlemmene. Er du interessert, meld fra til valgkomitéen. Oppslag kommer.

Sjakten i to oppganger er stengt, da søppelet ikke blir pakket inn slik det skal og det blir kastet annet i sjakten enn restavfall. Da det fortsatt kastes søppel som ikke hører hjemme i sjaktcontaineren i kjelleren, vil sjaktene ikke bli åpnet igjen.


Garasjeportåpnere:
Portåpnerne koster for tiden kr 700. Prisen på disse justeres opp og ned etter som euroen går opp eller ned ved innkjøp. Dette er noe styret ikke kan regulere. Vi selger alltid portåpnere til innkjøpspris. Det må betales cash.
 
Hvis du bytter batteri, kan det være at den slutter å fungere. Kontakt oss og vi programmerer den på nytt.
 
Portåpner kan kjøpes av vaktmester på dagtid eller styret på kveldstid.
Skrevet 10. august 2018
Ny pris 15. mars 2019

Branngardiner i garasjene     Styret presiserer at det ikke må røykes i garasjene, da branngardinene går ned og vil stenge en del biler og folk inne. Dessuten er det farlig. 

HMS                                      Styret arbeider kontinuerlig med HMS.

Parabolantenner             Parabolantenner skal ikke stikke mer enn 1/3 over kanten på balkongfronten.

 

Link til Magnorvinduet:

https://magnorvinduet.no/produkter/

Lån                                                   Styret har fått inn flere tilbud på lån fra forskjellige låneinstitusjoner og holder på å vurdere de forskjellige tilbudene. Forretningsfører i ABBL vil være vår rådgiver i denne prosessen.

Alle lånetilbudene er langt bedre enn det vi har regnet med i prognosen. Når lånet er godkjent og på plass, vil ny oversikt over husleieøkning komme og alle vil også få vite hvor fellesgjeld det blir på hver leilighet.
Skrevet 25. juli 2018
 
Styret har godkjent tilbud om lån fra Handelsbanken til 1,85 % rente. Forretningsfører jobber med å få klart alle papirer fra banken.
Skrevet 10. august 2018
 
Lånet er nå godkjent i banken. Styret vil ganske snarlig innkalle til beboermøte for å orientere om hva dette betyr for oss og for å gi mer detaljert informasjon om vindusutskiftingen.
Skrevet 17. august 2018