På Rykkinn

Litt av tilbudet rundt oss her på Rykkinn

Bjørneparken


Bjørneparken er borettslagets egen park. Her finnes griller, noen leker, god plass og tak over hodet.
Du kan leie parken hvis du for eksempel vil lage fest.


Rykkinn nærsenter

Rykkinn Nærsenter
Rykkinn Nærsenter omfatter over 40 butikker deriblant Meny, Dnb, Post, Apotek, Sport, Nille, Match m.fl. I tillegg holder kommunale virksomheter som Bærum Kommune og bibliotek til på senteret.


Rykkinn grendehus

Grendehuset egner seg for fester, sammenkomster - og vår egen generalforsamling.
Grendehuset drives av Grendehusgruppen i Berger og Rykkinn Vel.
Du kan kontakte dem på e-post: bergrykk@online.no eller på telefon 977 80 423.

Rykkinnhallen


Rykkinnhallen, idrettshall på Rykkinn i Bærum kommune. Hjemmearena for Bærums Verk Idrettsforening, som spesielt driver med basketball.

Hallen ligger ved siden av Bergerhallen og Berger skole.
Adresse: Leirdueveien 73, 1349 Rykkinn
Telefon: 67 15 00 32
Rykkinnhallen på Facebook...

Berger svømmehall
25-meters basseng like nedenfor Rykkinnhallen
Mer info her - åpningstider her
 

Comments