Kontakt

Hvem bør du kontakte?

Les først:

  • Ved mindre vannlekkasjer, kontakt vaktmester eller rørlegger - ellers brannvesenet på tlf. 110.
  • Mindre tekniske ting (problem med en dør, et gåent lysrør el.): Kontakt vaktmesteren.
  • Andre problemer i blokka der du bor: Kontakt blokkansvarlig.
  • Om større ting, som forslag til forandringer i stien: Send en epost til styret. Husk at vi får mange beskjeder, så det er viktig at vi får dem skriftlig.

E-post til styret: post@bryn1.no

Brevpost til styret skal ikke sendes den enkeltes privatadresse, men til styrets adresse: Bryn borettslag I, Bjørnebærstien 30, 1348 Rykkinn. Da vet du at posten kommer fram.

Faktura til styret skal sendes faktura@abbl.no Fakturaen må være en PDF-fil.

E-post til vaktmester skal sendes kontor@bryn1.no


Blokkansvarlig

Husk at vi ikke kan utrette mirakler - derfor er det liten vits i å ringe nattestid.
--> Bruk helst epost, så får du forklart deg best.

Kontakt for blokka du bor i for perioden 2018/2019:

Nr. 33 - 37
Lisbeth Mysen - lisbeth@bryn1.no 99617631
Nr. 26 - 32
Gjermund Jakobsen - gjermund@bryn1.no - 91822844
Nr. 36 - 40
Silje Hansen - silje@bryn1.no - 996 48 514
Nr. 18 - 24
Kontakt styreleder Lisbeth 99617631
Nr. 23 - 29 
Bjørn Seternes - bjorn@bryn1.no - 959 62 621 
Nr. 39 - 43
Jofrid Gjesme - Jofrid@bryn1.no - 922 13 291
Nr. 45 - 51
Monica Brandshaug - monicab@bryn1.no - 472 34 055
 

Vaktmester: tlf. 913 89 600

AVFALL:
Hvitevarer kastes gratis i egne containere utenfor tilsvarende forretninger og IKKE hensettes utenfor våre containere.
Bilbatterier, bildekk og malingsspann er spesialavfall og kan ikke kastes i containeren. 
Containerne på p-plassen tilhører kommunen og tømmes av dem. Det skal ikke settes søppel utenfor dem. 

Det skal ikke settes poser med søppel i stien ved de små søppelkassene. Vi har masse rotter i borettslaget og søppel på bakken gjør at de kommer. Det er vanskelig å bli kvitt dem. 

Hjelp oss selv med å holde borettslaget rent og ryddig slik at det er hyggelig å bo her. 
Skrevet 11. oktober 2016, oppdatert 19. februar 2019

Styret 2018 - 2019

Styret har ansvaret for den daglige driften av borettslaget.

Vi er dine representanter:

Leder: Lisbeth Mysen - lisbeth@bryn1.no - 996 17 631
Hansen - silje@bryn1.no - 996 48 514
Bjørn Seternes - bjorn@bryn1.no - 95962621
 
For Abbl: Gunvor Zivanic - gunvor@bryn1.no
Vararepresentanter:
Monica Brandshaug - monicab@bryn1.no - 472 34 055
Gjermund Jakobsen - gjermund@bryn1.no - 918 22 844
Jofrid Gjesme - Jofrid@bryn1.no - 922 13 291


Nettansvarlig - bryn1.no

webmaster@bryn1.no