Siste - tidligere nyheter

Juni 2014

Sprekkdannelse ned til tunnelen fra utsiden
Vi har fått sprekkdannelse og vannlekkasje ned i tunnelen og garasjen fra utsiden. Arbeidet med å utbedre dette vil starte i løpet av ca. 1 uke, dvs. omtrent rundt mandag 24. mars. All jord og alle trær vil bli fjernet over tunnelen mellom nr. 32 og 36. Det vil ikke bli mulig å gå her eller ned trappen til parkeringsplassen eller konteinerne. Alle må gå rundt og mellom blokk nr. 24 og 26. Arbeidet vil pågå i ca. 4 uker. Det forventes å bli ferdig i god tid før 17. mai. 
Skrevet 17. mars 2014
 
Sprekkdannelse ned til tunnelen fra utsiden
Vi har fått sprekkdannelse og vannlekkasje ned i tunnelen og garasjen fra utsiden. Arbeidet med å utbedre dette vil starte i løpet av ca. 1 uke, dvs. omtrent rundt mandag 24. mars. All jord og alle trær vil bli fjernet over tunnelen mellom nr. 32 og 36. Det vil ikke bli mulig å gå her eller ned trappen til parkeringsplassen eller konteinerne. Alle må gå rundt og mellom blokk nr. 24 og 26. Arbeidet vil pågå i ca. 4 uker. Det forventes å bli ferdig i god tid før 17. mai. 
Skrevet 17. mars 2014
 

August 2013

Styret har hatt befaring med tre firmaer ang. grunnmurs-rehabiliteringen. Vi har fått inn to tilbud. Det spriker veldig i pris. Det dyreste tilbudet er i overkant av 13. mill. kr. Det rimeligste tilbudet er i overkant av 6. mill. kroner. Dette er det tilbudet ABBL mener er best gjennomtenkt og passer borettslagets bygninger best. Tilbudet er meget gjennomtenkt og detaljert. Det andre tilbudet er mye mer generelt og tar mange forbehold. Styret kommer til å ha et møte med det rimeligste firmaet og gjøre en avtale. Arbeidet vil komme i gang en eller annen gang over sommeren.

Skrevet 24. juni 2013

-Mai 2013

Beplantning på utomhusarealet/Fornying av gamle vekster
Ved en befaring på feltet vårt, ble det konstatert at vi har mange gamle og forvokste vekster på utomhusarealene våre og i bedene foran oddetallsblokkene ut mot stien. Bryn gartneri er derfor leid inn til å bytte ut det som trengs og klippe tilbake de vekstene som kan beholdes, slik at de blir penere nå når sommeren nærmer seg. Vekstene rundt plattingen mellom nr. 43 og 45 vil bli ryddet opp i og klippet tilbake, de forvokste krypfuruene på enden av nr. 32 vil bli fjernet, bjørka i hekken nedenfor nr. 26/28 vil bli fjernet, vekstene utenfor underetasjen i nr. 18 mot lekeplassen vil bli byttet ut og gjort pent og det vil bli plantet hekk rundt alle plattingene der "hengende hager" har blitt fjernet. Alle vekster i bed skal være ferdig til 17. mai, hekkene vet vi ikke helt om er klare til da, men de blir plantet så fort som mulig. Styret håper alle vil bli fornøyd med dette.
Skrevet 3. mai 2013
 
Vaktmesteren vil snart begynne å grave rundt alle plattingene, slik at Bryn gartneri kan plante hekker.
Skrevet 29. mai 2013

- April 2013

Syklene fjernes!

Vi rydder foran oppgangene: Alle gamle sykkelvrak fjernes.
Gi beskjed til blokkansvarlig straks om sykler du vil beholde.

- Mars 2013

Nytt styre?

Dét kan bli resultatet av valgkomiteens arbeid...
Kontakt Laila Ekeli: 92838535 eller Sverre Bjørnbekk: 48057231


Alarm-salg

Får du besøk av selgere med feks brann- eller innbruddsalarmer, kommer de uavhengig av styret. Og det er opp til deg om du vil slippe dem inn i oppgangen.

Reklame på din dør

Får du reklame og aviser på døra, skal dette samles inn og kastes i papirkonteineren. Den står i miljøstasjonen ved parkeringsplassen. 

Kaste det bort under postkassene i oppgangen? Hverken vaktmesteren eller naboene dine har som jobb å fjerne slikt. Selvfølgelig...

- Februar 2013

Branntilløp i nr. 18
Vi hadde i helgen 9. - 10. februar (det stod tidligere feil måned) branntilløp i nr. 18. Naboene kunne melde fra om at de ble vekket av de nye varslerne fra leiligheten det var røykutvikling i. Brannvesenet ble varslet av naboene og alt gikk bra.
Oppdatert 11. februar 2013

Himlingene

Arbeidet med himlingene er ferdige. Styret håper at de berørte er fornøyd og at de merker forskjell på varmen inne. Mer...

Brannsikring i alle boliger
Montering av nytt brannsikringsutstyr er nå ferdig i nesten alle boliger. Det er kun noen få beboere som ikke har kunnet være til stedet, disse vil bli fulgt opp og får nye monteringstider av firmaet.
Tilbakemeldingene har vært positive og styret er fornøyd med jobben.
Hvis det er noen spørsmål, ta kontakt med styret på e-post post@bryn1.no
Skrevet 7. desember. Oppdatert 22. desember. Oppdatert 11. februar 2013

Snøbrøyting i helgene
 
Snøbrøytingen helgen 9. - 10. februar har fungert greit. Imidlertid er styret ikke fornøyd med tidspunktet de kom for å brøyte. Dette var mange timer etter at snøen hadde falt. Styret skal ha møte med leverandør denne uken og håper
brøytingen etter dette vil fungere til alles tilfredsstillelse.

Papp-/papirkonteiner på p-plassen

Vi har vært uheldig et par ganger med manglende tømming av konteinerne våre på p-plassen. Styret beklager dette, men de som tømmer hadde glemt å komme. Konteinere og tømming er i regi av kommunen. Vær vennlig og sorter avfallet slik det skal gjøres. Det må ikke kastes batterier eller bildekk i noen av konteinerne.

Skrevet 25. februar 2013

Annet søppelavfall

Elektriske artikler skal settes ved siden av den blå konteineren med egen lås, som står ved traktorgarsjen. Batterier kan også settes her. Har du annet avfall som ikke skal kastes i noen av våre konteinere, må man selv frakte det til avfallsstasjonen ISI. Borettslaget betaler flere tusen kroner i måneden, fordi folk kaster bildekk etc. i vår egne konteiner eller i konteinerne ved p-plassen.

Skrevet 25. februar 2013

- Januar 2013

Brøyting i borettslaget vinteren 2012/2013

Styret har for vinteren leid inn Elite servicepartner til brøyting i helgene. Dermed kan vår egen vaktmester ha normal helgefri og unngå mye overtid. Strøing inngår ikke i denne avtalen.

Første snørike helg gikk dessverre uten at Elite servicepartner klarte å innfri avtalen. Dette er tatt opp med firmaet, og de forsikrer at alt skal gå etter planen ved neste snøfall. Styret har nå hatt et nytt møte med Elite og gjennomgått hvordan brøyting må være i borettslaget vårt. Vi håper nå at dette vil bli bedre.

Vi har en vaktmester som utfører brøytingen i borettslaget helt perfekt og til alles store tilfredstilelse.

Oppdatert 25. februar 2013

 

Vintertips: Luft mer

Riktig lufting også vinterstid gir bedre inneklima. Mer...
 

- Desember 2012

Alle eiere av 5-romsleiligheter må rydde verandaen slik at Isak Bygg kommer til. Har det blitt satt opp boder eller annet som er i veien for arbeidet, må dette fjernes. Styret beklager uleiligheten. 

Oppdatert 3. desember 

Julegrantenning

Julegrantenningen gikk i år av stabelen slik den alltid har gjort, dog med en liten vri på grunn av kulden. Olsenbanden kunne ikke spille, da instrumentene frøs. Derimot fikk styret uvurderlig hjelp av Gjermund Jakobsen både til musikk og til lyskaster over plattingen, slik at alt forløp slik det skulle. Vi håper alle deltagere var fornøyde!

- November 2012

Hærverk og tyveri fra garasjen

Garasjeåpnere har kommet på avveie og vaktmesteren må derfor kode om en del brikker for oppgang 23 - 43. Dette gjøres torsdag 6. desember kl. 20.00 - 21.00 ved innkjøringsporten. Det gjelder brikker av typen CAME.

Oppdatert 3. desember

Hærverk i Bjørneparkhuset

Vi har i natt hatt noe som har kommet seg inn i parkhuset og skrudd av vannet som rant for ikke å fryse. De har også skrudd av panelovnene og latt døren stå åpen, slik at alt har fryst. Dette har antakelig resultert i at vi må skifte berederen der. Hvis noen har sett noen som har vært der nede i går kveld/natt til 4. des., vennligst gi styret beskjed om dette.

Oppdatert 4. desember

- Oktober 2012

Flere av styrets kjøretøy er utsatt for hærverk. Skadene beløper seg til rundt 10 000,- kroner. Si fra til styret hvis du ser noe mistenkelig.
Comments