Fra styret‎ > ‎

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen eller årsmøtet er den viktigste samlingen i borettslaget og foregår i mai hvert år.
Som andelseier har DU stemmerett.
Her går vi gjennom det viktigste som har skjedd eller skjer, økonomien i laget og store planer og investeringer videre. Her velges også styret for det neste året.
Du kan også melde inn saker du vil ta opp. Loven sier at styret må ha forslaget innen en gitt frist, så alle kan få informasjon om dette før møtet.Generalforsamlingen 2012

Generalforsamlingen holdes på Grendehuset onsdag 9. mai kl. 18.30.
Dette er DIN beste sjanse til å være med å bestemme.
HUSK: Alle andelseiere har stemmerett. Kan du ikke komme, kan du gi en annen fullmakt til å stemme på dine vegne.
Sakspapirene sendes ut ca 14 dager før - og legges også ut her.

Valg

Noe av det viktigste på generalforsamlingen er valg av nye styremedlemmer. Denne gangen er styreleder, 1 styremedlem og 4 varamedlemmer på valg.
Vil du stille, eller vil du foreslå en kandidat, kontakt valgkomiteen: Ann Iren G. Birkedal: 41513351 - Kjell Nervik: 47532811 - Tomm Egil Hammer: 41140404
Du kan også foreslå kandidater under selve generalforsamlingen, som såkalt benkeforslag. (Husk å spørre vedkommende i forveien!)

Forslag

Har du saker du ønsker å ta opp, må de være styret i hende senest 1. mars 2012. Forslagene sendes/ leveres til leder Kjetil Grude Flekkøy, Bjørnebærstien 49 - eller på epost til post@bryn1.no
NB: Bare saker det kan gjøres vedtak i, kan fremmes. Forslag skal være skriftlige, datert, undertegnet og inneholde forslag til vedtak.
Undersider (1): Generalforsamlingen i 2011