Mad Designer at work

Vi jobber med saken - ny side er snart på plass

Ny nettside er endelig på vei for borettslaget, og vil være oppe å stå innen kort tid.

Mvh,
Styret